Protecţia datelor

Vă mulţumim pentru vizitarea paginei noastre de internet. Noi tratăm cu seriozitate protecţia datelor dumneavoastră personale şi ne străduim nu numai să vă punem la dispoziţie o ofertă online cuprinzătoare, ci şi să vă asigurăm dreptul de a decide asupra modului în care sunt folosite informaţiile pe care ni le comunicaţi. Baza legală o constituie  Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.  

Ce facem cu informaţiile dumneavoastră?

Datele personale introduse voluntar de dumneavoastră în cadrul ofertei noastre online, le prelucrăm pentru întreţinerea relaţiilor cu clienţii, în scopuri publicitare proprii şi pentru derularea comenzilor. Datele necesare sunt eventual transmise mai departe către prestatorii de servicii. Nu vom vinde însă datele dumneavoastră către terţi şi nici nu le vom valorifica în alte scopuri.

Când prelucrăm informaţiile dumneavoastră personale?

La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră şi la fiecare deschidere a unui fişier, datele de acces sunt salvate de către noi şi parţial de către terţi sub forma unor fişiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesaţi pagina noastră, adresa IP, data şi ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informaţii despre programul de navigare şi sistemul de operare folosite de dumneavoastră. Datele menţionate mai sus sunt de exemplu colectate şi salvate de pe această pagină cu ajutorul tehnologiei folositǎ de firma etracker GmbH (http://www.etracker.de), în scopuri de marketing şi optimizare. Din aceste date se creează profiluri de utilizare sub un pseudonim. La acestea se pot adăuga fişiere cookie. Pentru identificarea utilizatorului acestei pagini de internet, datele colectate cu tehnologiile etracker nu sunt însǎ folosite fără acordul explicit al persoanei respective şi nu sunt asociate cu datele personale ale titularului pseudonimului. Acordul pentru colectarea şi salvarea datelor poate fi retras în orice moment, cu aplicabilitate în viitor. În măsura în care, în cadrul ofertei de internet există posibilitatea de introducere a unor date personale sau de afaceri (de ex. adrese de e-mail, nume, prenume, domiciliul), aceste date sunt introduse explicit voluntar de către utilizator. Datele personale transmise astfel vor fi folosite de noi doar în scopul pentru care ne-au fost transmise. În cadrul prelucrării solicitărilor, comenzilor dumneavoastră şi folosirii de către dumneavoastră a serviciilor noastre acordăm parţial comenzi unor subprestatori, cărora le furnizăm datele necesare doar pentru executarea acestei comenzi şi care folosesc aceste date doar în acest scop. Într-un astfel de caz, avem grijă ca şi partenerul nostru colaborator, ales cu atenţie, să îndeplinească cerinţele legale cu privire la protecţia datelor.

Ce posibilităţi aveţi de a acţiona împotriva salvării datelor?

Aveţi dreptul de a primi, în urma unei solicitări, informaţii gratuite despre datele dumneavoastră personale salvate. Conform legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor (respectiv, aveţi dreptul de a corecta, de a bloca şi de a şterge aceste date personale) şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul de a vǎ opune prelucrării datelor personale, de exemplu în scopuri publicitare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresaţi în scris sau prin e-mail responsabilului pentru protecţia datelor menţionat mai jos. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei, precum şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în caz de reclamaţii.  

 

Link-uri către alte pagini de internet

Oferta noastră online conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet. Prezentele indicaţii pentru protecţia datelor sunt valabile doar pentru pagina noastrǎ de internet. Vă rugăm să luaţi în considerare prevederile pentru protecţia datelor de pe paginile către care au fost create link-urile. Nu ne asumăm răspunderea şi nu ne însuşim conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. Responsabilitatea pentru conţinutul cu caracter ilegal, pentru prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste pagini, le revine în exclusivitate operatorilor acestora.  Redacţia este responsabilă pentru informaţii ale terţilor numai dacă are cunoştinţă reală de acestea, inclusiv de un eventual conţinut ilegal sau sancţionabil şi dacă împiedicarea folosirii acestora este rezonabilă şi posibilă din punct de vedere tehnic.

Newsletter / Concursuri

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Lidl Discount SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Datele furnizate sunt necesare în vederea transmiterii materialelor informative sau pentru identificarea dumneavoastră în cazul participării la concursuri. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai persoanelor împuternicite de către Lidl Discount SRL cărora le furnizăm datele necesare doar pentru a le prelucra în numele nostru şi doar în acest scop. Tot în acest sens, datele se pot transmite şi în străinătate către subprestatori (persoane împuternicite) care pot avea acces la date pe perioada derulării comenzii.

Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor în contextul transmiterii de Newsletter, oferte, promoţii, produse sau servicii Lidl

Potenţialul client care doreşte să primească oferte comerciale din partea Lidl (informatii despre produsele si serviciile oferite de Lidl Discount SRL) completează formularul online de pe pagina web www.lidl.ro, secţiunea “Newsletter”. Datele care trebuie completate în formular sunt următoarele: adresă de email (câmp obligatoriu de completat), titlul, numele şi prenumele (câmpuri opţionale de completat). Toate formularele completate ajung într-o bază de date pusă la dispoziţie de către o persoană împuternicită a operatorului, la care are acces un număr limitat de persoane din cadrul departamentului de  publicitate al Lidl Discount SRL şi persoanele responsabile din cadrul echipei de suport pe parte de internet a Lidl Stiftung&Co. KG (accesarea bazei de date presupune autentificarea prin ID şi parola pentru Windows şi autentificare prin ID şi parolă pentru baza de date). La momentul în care persoana vizată se dezabonează, datele acesteia se şterg din baza de date.

Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor în contextul concursurilor / acordării voucherelor de cumparaturi 

Persoana care doreşte să participe la concursurile oferite de Lidl Discount SRL completează formularul de inscriere online sau cuponul aferent. Datele care trebuie completate în formular pot fi următoarele: nume, prenume, numar telefon, adresa de corespondenta (de la caz la caz) sau adresa de email. Toate formularele completate ajung într-o bază de date pusă la dispoziţie de către o persoană împuternicită a operatorului, la care are acces un număr limitat de persoane din cadrul departamentului de  publicitate al Lidl Discount SRL şi persoanele responsabile din cadrul echipei de suport pe parte de internet a Lidl Stiftung&Co. KG (accesarea bazei de date presupune autentificarea prin ID şi parola pentru Windows şi autentificare prin ID şi parolă pentru baza de date). La momentul incheierii concursului si a perioadei de contestatie ulterioare concursului, datele acesteia se şterg din baza de date in masura in care persoana in cauza nu si-a dat consimtamantul pentru o prelucrare ulterioara. Pentru predarea premiilor, dacă este necesar, se pot încheia procese-verbale/documente de predare primire care includ datele castigatorilor. Acestea se vor păstra în dulapuri închise pe o perioadă de 3 luni .

Trimiterea online a candidaturii dumneavoastră pentru joburi

În vederea transmiterii rapide şi confortabile a candidaturii dumneavoastră pentru una dintre poziţiile vacante în cadrul Lidl, puteţi utiliza programul nostru online creat în acest sens.Toate datele şi documentele dumneavoastră pe care ni le transmiteţi astfel, le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastră. Acestea sunt salvate în baza noastră de date doar pe durata procesului de recrutare, sunt protejate împotriva accesului neautorizat şi prelucrate în conformitate cu legislaţia în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastrǎ cu caracter personal nu vor fi comunicate terţilor.

Ce sunt şi cum sunt folosite cookie-urile?

Pentru a vă uşura vizitarea paginii noastre de internet, folosim cookie-uri pentru afişarea ofertei noastre de produse. Cookie-urile sunt fişiere mici de text care sunt salvate local în memoria intermediară a programului de navigare folosit de cǎtre vizitatorul paginii.

Bineînţeles, vǎ puteţi instala programul de navigare astfel încât să nu fie salvate cookie-uri in browserul dvs., respectiv cookie-urile deja salvate să fie şterse.

În programul Internet Explorer  se procedează în felul următor:

1. Alegeţi în meniul „Unelte“ punctul „Opţiuni internet“.

2. Daţi clic pe butonul „Protecţia datelor“ apoi, sub "Setari",mutati indicatorul in sus pentru a bloca toate cookie-urile, apoi apasati "OK" 3. 

În programul de navigare Firefox se procedează în felul următor:

1. Alegeţi în meniul „Unelte“ butonul „Optiuni“.

2. Sub punctul „Protecţia datelor“ setati "Firefox va" pe optiunea "Folosi setari personalizate pentri Istoric"

3. Deselectati "Acceptare cookie-uri“ pentru a dezactiva cookieurile. 

3. Confirmaţi cu „OK“.

În cazul în care folosiţi un alt program de navigare pe internet, vă rugăm să citiţi instrucţiunile referitoare la prevenirea şi ştergerea cookie-urilor din meniul de asistenţă al programului dumneavoastră de navigare sau al producătorului aplicaţiei software.

Mentionam ca blocarea cookieurilor poate impiedica afisarea corecta a unor pagini de navigare.

In tabelul de mai jos gasiti seturile de cookieuri pe care le folosim si scopurile pentru care acestea sunt create. O parte dintre acestea sunt concepute strict pentru a va putea pune la dispozitie acest website si sunt instalate direct pe PC-ul dvs. fara a fi nevoie de un consimtamant prealabil. Alte cookie-uri sunt pastrate numai dupa ce acordul dvs. a fost consemnat.

 

Aveţi alte întrebări?

Dacă aveţi întrebări suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să vă adresaţi responsabilului nostru pentru protecţia datelor:

Lidl Discount SRL

Departament Protecţia Datelor

Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A, Sector 1, București

protectiadatelor@lidl.ro