Protecţia datelor

Avem grijă de protecția datelor dumneavoastră

Vă mulțumim pentru că ați accesat pagina noastră de internet. Protecția datelor dumneavoastră este un element esențial pentru noi și, de aceea, ne concentrăm tot efortul spre a vă oferi nu doar o gamă largă online de produse, ci să vă garantăm și dreptul la filtrarea individuală a informațiilor. Cadrul legal pe care ne sprijinim atunci când vorbim de protecția datelor este Regulamentul General privind Protec-ția Datelor (RGPD).

Când colectăm, procesăm și folosim datele cu caracter personal?

Raportându-ne la pagina noastră de internet, putem să vorbim de prelucrarea datelor realizată de noi din două perspective principale: 

 • Sunt prelucrate toate datele necesare procesării mesajelor primite referitoare la anunțurile de imobiliare și căutărilor în acest scop. În măsura în care sunt implicați în acest proces și furnizori de servicii externe (de exemplu specialiști în domeniul IT), datele dumneavoastră vor fi transmise mai departe către aceștia, însă doar în volumul necesar și doar în scopul rezolvării cererii.
 • Accesarea paginii noastre de internet declanșează un schimb de informații între serverul nostru și echipamentul utilizat de dumneavoastră. Poate fi vorba aici și de date cu caracter personal. In-formațiile astfel colectate sunt folosite printre altele și în scopul optimizării paginii noastre de in-ternet sau în scopul regăsirii în browser-ul dumneavoastră a materialelor publicitare care fac trimi-tere la pagina noastră.

Formular de contact/ Adresă de e-mail/ Apel telefonic

Scopurile prelucrării datelor/ temei juridic:

Prin intermediul formularului de contact / adresei de e-mail / apelul telefonic sunt prelucrate următoa-rele date cu caracter personal: Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, Compania, alte date pe care le menționați în formularele de contact sau în cadrul e-mailurilor și a apelurilor telefonice. 

Bineînțeles că datele cu caracter personal solicitate la contactarea prin formular, e-mail sau apel tele-fonic sunt confidențiale. Ne folosim de datele dumneavoastră strict în scopul menționat anterior, de a vă răspunde la cererea formulată către noi. Prelucrarea acestor date se face în temeiul interesului legi-tim potrivit art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Interesul nostru legitim, dar și al dumneavoastră rezultă din obiec-tivul de a vă răspunde cât mai repede la cerere, de a rezolva, după caz, orice problemă care ar putea apărea, și de a asigura astfel satisfacția dumneavoastră ca și client sau utilizator al paginii noastre de internet.

Destinatari/ Categorii de destinatari:

Transmiterea datelor dumneavoastră către terțe persoane este în principiu exclusă. Doar în mod excep-țional, datele vor fi prelucrate, la cererea noastră, de către parteneri contractuali. Aceștia trec printr-o procedură atentă de selecție, sunt supuși auditului nostru și contractați în conformitate cu art. 28 RGPD.

În plus, poate fi necesar să transmitem fragmente din cererea dumneavoastră către parteneri contrac-tuali (spre exemplu furnizori în cazul cererilor ce țin de produse) în vederea soluționării cererii. În astfel de situații, cererea va fi anonimizată astfel încât terțul să nu poată facă nicio asociere cu persoana dumneavoastră. În măsura în care, în cazuri izolate, este necesară transmiterea datelor cu caracter per-sonal, veți fi informați în prealabil în această privință și vi se va cere acordul, în cazul în care acest lucru este necesar.

De asemenea, este posibil ca datele dumneavoastră personale să fie transmise mai departe către auto-rități competente sau către alți parteneri contractuali (de exemplu consilieri, avocați), în măsura în care acest lucru este cerut de lege sau în vederea revendicării, exercitării sau apărării unor pretenții.

Perioada de stocare/ Criterii pentru stabilirea perioadei de stocare:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când formulați diverse cereri prin inter-mediul paginii noastre de internet (fie că este vorba de sugestii, feedback pozitiv sau negativ) sau prin e-mail vor fi șterse după cel mult 3 ani de zile de la primirea de către dvs. a răspunsului nostru final.

Accesul paginii noastre de internet

Scopul prelucrării datelor / cadrul legal:

La accesarea paginii noastre, browserul instalat pe dispozitivul dumneavoastră duce automat și fără in-tervenția dumneavoastră ca:

 • Adresa IP a dispozitivului conectat la internet care solicită accesul;
 • Data și ora accesului;
 • Numele și URL-ul fișierului accesat;
 • Pagina de internet / aplicația de la care s-a realizat accesul (Referrer URL);
 • Browserul folosit de dumneavoastră, respective sistemul de operare al dispozitivului, precum și numele furnizorului dumneavoastră de acces.

Să fie trimise către serverul paginii noastre de internet și salvate temporar într-un așa-numit Log-File în următoarele scopuri:

 • Asigurarea configurării necesare pentru conexiune;
 • Asigurarea utilizării normale a paginii noastre de internet / a aplicației noastre;
 • Evaluarea securității și stabilității de sistem. 

Temeiul juridic în care se realizează procesarea adresei IP și a tuturor datelor enumerate mai sus este art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Interesul nostru legitim rezulta din scopurile prelucrării datelor menționate anterior.

Destinatari / categorii de destinatari:

Transmiterea acestor date către terțe persoane este exclusă.

Perioada de stocare / criterii pentru stabilirea perioadei de stocare:

Datele vor fi stocate pentru o perioadă de 30 de zile, după care vor fi șterse în mod automat.

Prezenţă online şi optimizarea paginilor de internet

Cookies – Informații generale

Prin Cookies înțelegem fișiere foarte mici care se salvează pe dispozitivul dumneavoastră (laptop, table-ta, smartphone, etc) atunci când accesați pagina noastră de internet. Cookie-urile nu produc niciun fel de daună dispozitivului, nu conțin viruși, troieni sau alte programe dăunătoare. Cookie-urile vor stoca informațiile relevante pentru dispozitivul cu care se realizează accesul la pagina de internet. Asta nu în-seamnă însă că aflăm imediat identitatea dumneavoastră. Folosirea Cookie-urilor are, pe de o parte ca scop, asigurarea unui contact cât mai optim cu oferta pe care vo punem la dispoziție. De exemplu, fo-losim așa-numitele Session-Cookies, pentru a știi dacă ați accesat anterior anumite pagini de pe site-ul nostru sau dacă v-ați înregistrat în contul dvs. de client. Aceste cookie-uri sunt șterse în mod automat când părăsiți pagina de internet. Pe lângă acestea, folosim și cookie-uri temporare în scopul asigurării ușurinței în utilizarea paginii; acestea sunt salvate doar pe o perioadă determinată de timp pe dispoziti-vul dumneavoastră. În cazul în care veți accesa din nou pagina noastră pentru a beneficia de serviciile oferite, accesul dumneavoastră va fi recunoscut automat, iar setările deja făcute vor fi reconfigurate pentru a nu fi nevoiți să le mai resetați.

Pe de altă parte folosim cookie-uri și pentru a ține evidența accesărilor paginii noastre de internet în scopul optimizării ofertei noastre precum și în scopul afișării informațiilor adaptate și selectate special pentru dumneavoastră. Cookie-urile ne ajută să recunoaștem că ați mai accesat deja pagina noastră. Acestea sunt șterse în mod automat după o anumită perioadă determinată. Asemenea cookie-uri sunt instalate pe dispozitiv doar pe baza acordului dumneavoastră . Aveți însă posibilitatea de a vă confi-gura browserul astfel încât să nu permită instalarea acestor cookie-uri, sau să vă transmită o notificare înainte să se realizeze instalarea unui nou cookie. Dezactivarea completă a cookie-urilor poate duce în-să la imposibilitatea de a utiliza toate funcțiile paginii noastre.

Găsiți o prezentare generală a tipurilor de cookie folosite însoțită de informații adiționale (de exemplu, perioada de stocare), dar și posibilități de refuz ala acestora în politica noastră referitoare la cookie-uri.

Google Analytics

Scopul prelucrării datelor/ cadru legal:

În vederea adaptării paginii noastre potrivit cerințelor dumneavoastră, dar și a optimizării ei continue, utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (“Google”). În acest con-text, se creează profiluri de utilizator pseudo-anonime și se utilizează cookie-uri. Cookie-urile astfel fo-losite generează următoarele informații despre modul în care utilizați pagina web:

 • Tipul de browser folosit / versiunea acestuia;
 • Sistemul de operare;
 • Referrer-URL (pagina de internet accesată anterior);
 • Numele calculatorului de acces gazdă (adresa IP);
 • Ora solicitării accesului la server.

Informațiile servesc drept mijloc de evaluare pentru utilizarea paginii noastre de internet, pentru a în-tocmai rapoarte privind activitatea site-ului și pentru a oferi diverse alte servicii legate de utilizarea site-ului și a internetului în scopul cercetării de piață și personalizării acestor pagini de internet în conformi-tate cu cerințele utilizatorilor. Adresele IP sunt anonime, ceea ce face asocierea cu utilizatorii imposibilă (așa-numitul fenomen IP-Masking).

Aceste cookie-uri sunt instalate pe dispozitiv doar pe baza acordului dumneavoastră. Aveți posibilitatea de a opri instalarea cookies-urilor printr-o setare din browserul utilizat. Ținem să precizăm însă că o as-tfel de setare poate împiedica utilizarea funcțiilor oferite de pagina de internet la capacitatea lor maxi-mă. În plus, puteți împiedica colectarea datelor generate de cookie-uri si legate de utilizarea personali-zată de către dumneavoastră a paginii de internet (inclusiv adresa IP) precum și prelucrarea acestor da-te de către Google prin descărcarea și instalarea acestei extensii la browser.

Ca o alternativă la ex-tensia de browser, puteți împiedica colectarea de date prin Google Analytics accesând acest link. Acest lucru se aplică în special pentru browserele de pe dispozitivele mobile. Astfel va fi generat un Opt-Out-Cookie ce va împiedica o colectare ulterioară a datelor dvs. atunci când accesați pagina de inter-net. Cookies-Opt-Out funcționează doar într-un astfel de browser și doar pentru pagina noastră de in-ternet și va fi, de asemenea, instalat pe dispozitivul dvs. În cazul în care dezinstalați cookie-urile de pe browserul respectiv, va trebui sa reinstalați Opt-Out-Cookies. Pentru mai multe informații referitoare la confidențialitatea datelor în legătură cu Google Analytics, vă rugăm să accesați pagina de internet a Google Analytics aici https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Destinatari / categorii de destinatari:

Informațiile obținute prin intermediul cookie-urilor sunt transmise către un server din SUA și stocate acolo. În niciun caz adresa dvs. IP nu va fi combinată sau consolidată cu alte date ale Google. Astfel de date nu vor transmise către terți, decât în cazurile prevăzute de lege sau în cazul în care ele sunt prelu-crate prin împuterniciții noștri. 

Perioada de stocare/ criterii pentru stabilirea perioadei de stocare:

Odată cu anonimizarea adresei de IP, o asociere cu persoana dvs. este imposibilă. De asemenea, în ra-poartele întocmite cu ajutorul Google Analytics nu se face nicio referire la persoana dvs.

Destinatari din afara UE

Cu excepția prelucrării de date realizate în baza Google Analytics transmiterea datelor dvs. la destina-tari din afara UE sau a Spațiului Economic European este exclusă. Operațiunile de procesare realizate în baza Google Analytics determină transmiterea datelor către furnizorii contractați de noi de servicii de tracking și targeting. Aceste servere sunt localizate în SUA. Transmiterea datelor se realizează în baza politicii Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome) precum și în baza clauzelor contractu-ale standard ale Comisiei Europene (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF)

Ce drepturi îmi revin asupra prelucrării datelor mele?

Prezentare generală 

Pe lângă dreptul de retragere a consimțământului acordat, în orice moment prin una din modalitățile arătate mai sus, aveți de asemenea următoarele drepturi în cazul în care sunt întrunite toate condițiile legale:

 • Dreptul la acces asupra datelor cu caracter personal stocate de noi, conform art. 15 RGPD,
 • Dreptul la rectificarea datelor incorecte precum și la completarea datelor incomplete, con-form art. 16 RGPD,
 • Dreptul la ștergerea datelor dvs. stocate de către noi art. 17 RGPD,
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs., conform art. 18 RGPD,
 • Dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 RGPD,
 • Dreptul de a vă opune, conform art. 21 RGPD.

Dreptul de acces conform art. 15 RGPD

În temeiul art. 15 alin. 1 RGPD aveți dreptul de a solicita și primi gratuit informații legate de datele dvs. cu caracter personal stocate de noi. Aceste informații cuprind următoarele:

 • Scopurile pentru care sunt procesate datele cu caracter personal;
 • Datele cu caracter personal care sunt procesate;
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora aceste date le-au fost sau le vor fi dezvăluite;
 • Perioada stabilită pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal, sau, în cazul în care nu sunt făcute precizări concrete în acest sens, criteriile pentru stabilirea perioadei de stocare;
 • Afirmarea dreptului de corectarea sau ștergere a datelor dvs. cu caracter personal, a dreptului de limitare a prelucrării datelor de către persoanele competente sau un drept de a se opune acestei prelucrări;
 • Afirmarea dreptului de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă;
 • Toate informațiile existente referitoare la proveniența datelor în cazul în care datele nu sunt colectate de către persoana vizată;
 • Existența unui proces automatizat de luare a deciziilor inclusiv crearea de profiluri potrivit art. 22 alin. 1 RGPD și, cel puțin în astfel de cazuri, informații semnificative despre logica implicată în acest proces precum și despre domeniul de aplicare și efectele dorite ale unei astfel de prelu-crări pentru persoana în cauză.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transmise către o țară terță sau o organizație internați-onală, aveți dreptul să fiți informați cu privire la garanțiile corespunzătoare de care beneficiați în con-textul transmiterii de date, în conformitate cu art. 46 RGPD.

Dreptul la rectificarea datelor conform art. 16 RGPD

Aveți dreptul de a solicita corectarea imediată a datelor dvs. cu caracter personal incorecte. Ținând cont de scopul prelucrării datelor, aveți și dreptul de a solicita completarea datelor incomplete - inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor conform art. 17 RGPD

Aveți dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor dvs. cu caracter personal în măsura în care este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate prin diverse modalități;
 • Vă retrageți consimțământul acordat în temeiul căruia se face prelucrarea, conform art. 16 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) RGPD și astfel nu există niciun temei legal pe baza căruia să se realizeze prelucrarea;
 • Vă opuneți prelucrării conform art. 21 alin. 1 sau alin. 2 RGPD. Într-un astfel de caz sub inciden-ța art. 21 alin. 1 RGPD, nu vor mai exista motive legitime pentru prelucrarea datelor, care să se aplice cu prioritate;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplinii o condiție legală;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în contextul serviciilor oferite de societatea de in-formare, conform art. 8 alin. 1 RGPD.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice și suntem obligați să le ștergem, vom lua toate măsurile necesare, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, pentru a informa terțele persoane responsabile de prelucrarea datelor dvs. de dorința exprimată de dvs. de a șterge și ele la rândul lor toate link-urile stocate referitoare la informațiile personale sau copii sau replici ale datelor.

Dreptul la restricționarea prelucrării conform art. 18 RGPD Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, în măsura în care este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • Contestați corectitudinea datelor dvs.;
 • Prelucrarea datelor s-a făcut în mod ilegal și solicitați restricționarea utilizării datelor în loc de ștergerea lor completă; 
 • Persoana responsabilă care se ocupă de datele dvs. nu mai are nevoie de ele pentru scopul prelucrării, însă le poate solicita în vederea afirmării, exercitării sau apărării intereselor legale sau
 • V-ați opus prelucrării datelor în conformitate cu art. 21 alin. 1 RGPD, în măsura în care nu s-a stabilit încă dacă motivele noastre prevalează față de motivele pe care le invocați pentru res-tricționarea prelucrării.

Dreptul la portabilitatea datelor conform Art. 20 RGPD

Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, comun și ușor de citit și aveți, de asemenea, dreptul să transmiteți aceste date oricărei altei persoane competente să se ocupe de ele fără niciun impediment din partea noastră, în măsura în care:

 • Prelucrarea datelor se face în baza unui consimțământ în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) RGPD sau în baza unui contract încheiat în conformitate cu art. cu 6 alin. 1 lit. b) RGPD;
 • Prelucrarea datelor se face prin intermediul unor proceduri automatizate.

În exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, aveți posibilitatea să solicitați ca datele să fie transmise direct de către noi către o altă persoană responsabilă, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție conform art. 21 RGPD

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 21 alin. 1 RGPD, vă puteți opune prelucră-rii datelor din motive care se ivesc din circumstanțe speciale ce țin de dvs. În măsura în care datele dvs. cu caracter personal sunt folosite în scop de publicitate (marketing direct), atunci aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor în cauză în scopul oricărei forme de publicitate.

Dreptul general de opoziție menționat anterior se aplică tuturor scopurilor de prelucrare descrise în prezentele dispoziții privind protecția datelor, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Pe lângă dreptul general de opoziție îndreptat împotriva prelucrării datelor în scopuri publicitare, suntem obligați de Regulamentul general privind protecția datelor să asigurăm un astfel de drept în cazul în care ne in-dicați motive de importanță vitală în acest sens: de exemplu un potențial pericol la adresa vieții sau să-nătății.

În plus, există posibilitatea adresării unei plângeri către autoritatea de supraveghere competentă pen-tru Lidl Discount S.R.L. sau către Responsabilul cu protecţia datelor numit de Lidl Discount S.R.L.

Denumirea și datele de contact ale operatorului și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Prezentele dispoziții privind protecţia datelor cu caracter personal se aplică prelucrării de date efectua-te de Lidl Discount SRL, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București („Operator“) şi pentru pagina de internet www.realestate-lidl.ro. Responsabilul cu protecţia datelor numit de Lidl Dis-count SRL poate fi contactat la adresa de mai sus, în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor, res-pectiv pe protectiadatelor@lidl.ro.